Registre Electrònic

Tornar a la pàgina anterior

Una nova manera de realitzar els tràmits amb l'Autoritat Portuària d'Alacant.

El Registre Electrònic contingut en la Seu de l'Autoritat Portuària d'Alacant, permetrà la gestió de tràmits personals des d'Internet que, fins el moment, solament es podien realitzar presencialment en el Registre General de l'Autoritat Portuària d'Alacant. De la mateixa manera, el registre electrònic de l'Autoritat Portuària de Alacant generarà un justificant d'entrega pel que l'usuari tindrà la seguretat de que la seua sol·licitud o notificació ha sigut rebuda.

Com registrar-se en la Seu Electrònica (pdf)

Presentar registre d'entrada a través del portal del ciutadà de la seu (pdf)

Registre entrada electrònic ràpid (pdf)

Com iniciar sesió en la seu electrònic (pdf)

Com firmar electrònicament documents (pdf)

Com rebre comunicats (pdf)

 

Serveis disponibles en la seu electrònica

Portal del ciutadà

Registre general

Models de Sol·licitud

Registre General

Instància General

Instància per a Queixes i Suggeriments

Sol·licitud Alta Cens Autoritat Portuària

Serveis al Buc

Serveis a un determinat tipus de tràfic:

* Reial Decret Legislatiu 2/2011

Sol·licitud de nova línea

Sol·licitud de incorporació/baixa d'un buc a la línea

Sol·licitud Exenció d'IVA:

Certificat de navegació marítima internacional

Servei Combustible Buc:

Plec de Condicions Particulars i Annex 1

Sol·licitud / Autorizació entrada (Annex 2)

Empreses prestadores servei

Operació Càrrega i Descàrrega

Granels Sòlids - Reial Decret 995/2003

Requisits i Procediment de Càrrega i Descàrrega de Granels Sòlids

Requisits Aptitud Operativa

Quadernet informació port - Terminal - Batimetria

Requisits Aptitud Operativa Capità Terminal

Formulari Declaració de Càrrega

Llista Comprovacions Buc Terra

Contenidors

Model Contenidors Ship to Shore Safety Check List